regulamin Sznurki - plastyka dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

GALERIA SZNURKI
Przejdź do treści
galeria sznurki ma logo
zabawa i nauka od 1991 roku.

regulamin Sznurki

Regulamin zajęć, opłaty i zapisy do Galerii Sznurki w czasie pandemiiPrzepraszamy za utrudnienia, ale staramy się chronić uczniów i siebie. Mamy nadzieję, że przetrwamy ten trudny czas ucząc się i bawiąc w Galerii Sznurki.


 • ZAJĘCIA odbywają się w grupach ośmioosobowych.
 • Rodzice i opiekunowie proszeni są o nie wchodzenie do Galerii.
 • Wszyscy podczas zajęć zasłaniają nos i usta ( maseczka, chusta ), a po wejściu do Galerii myją dokładnie ręce.
 • Narzędzia używane do prac plastycznych są po każdych zajęciach dezynfekowane.


 • OPŁATY w formie abonamentu miesięcznego należy wpłacać na konto do 10-go dnia miesiąca. ( Wrzesień do 20-go ).
 • Abonament miesięczny w roku szkolnym 21/22 od września do czerwca wynosi 300 zł.
 • W opłacie abonamentowej są wszystkie materiały i narzędzia.
 • Akceptujemy wyłącznie opłaty wnoszone przelewem.


 • CZAS zajęć wynosi dwie godziny zegarowe ( 120 min. ).
 • Zajęcia odbywają się w następujących terminach: wtorek – piątek  w godz. 16:30 – 18:30 i 19:00 – 21:00.  Sobota w godz. 10:00 – 12:00 i 12:30 - 14:30.
 • Przewidywane nieobecności należy zgłaszać z jak największym wyprzedzeniem, aby umożliwić wykorzystanie wolnych miejsc przez osoby odrabiające zaległości.
 • Nieobecności można odrabiać w innych grupach w miarę dostępności wolnych miejsc.
 • Skończone prace można odbierać na bieżąco lub zostawić do przechowania.


 • ZGŁOSZENIA na zajęcia w roku szkolnym 21/22 należy kierować na nasz adres e-mail: art@galeriasznurki.pl  W zgłoszeniu prosimy o podanie: imię i nazwisko ucznia, nr tel. do kontaktu oraz preferowany termin zajęć.
16 VIII 2021 Warszawa, Galeria Sznurki


Wróć do spisu treści