regulamin Sznurki - plastyka dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przejdź do treści
galeria sznurki ma logo
zabawa i nauka od 1991 roku.

regulamin Sznurki

informacje
Regulamin zajęć, opłaty i zapisy do Galerii Sznurki
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 • ZAJĘCIA odbywają się w grupach ośmioosobowych.
 • CZAS zajęć wynosi dwie godziny zegarowe ( 120 min. ).
 • Na zajęciach są dostępne wszystkie materiały i narzędzia.
 • Zajęcia odbywają się w następujących terminach:
 • Poniedziałek - inne aktywności. Aktualnie brak zajęć plastycznych.
 • wtorek – piątek  w godz. 16:30 – 18:30 i 19:00 – 21:00.
 • Sobota w godz. 10:00 – 12:00 i 12:30 - 14:30.
 • NIEOBECNOŚCI można odrabiać w innych terminach ( w opłaconych miesiącach ) w miarę dostępności wolnych miejsc.
 • Przewidywane NIEOBECNOŚCI należy zgłaszać z jak największym wyprzedzeniem, aby umożliwić wykorzystanie wolnych miejsc przez osoby odrabiające zaległości.
 • Osoby zainteresowane mogą korzystać w ramach abonamentu z zajęć dodatkowych po uzgodnieniu i w miarę naszych możliwości.
 • Skończone prace można odbierać na bieżąco lub zostawić do przechowania.
 • Prace nieodebrane przechowujemy przez jeden rok od momentu rezygnacji z zajęć. Później zostaną zniszczone.


OPŁATY

 • OPŁATY w formie abonamentu miesięcznego należy wpłacać na konto do 10-go dnia miesiąca. ( wrzesień do 20-go)
 • ABONAMENT dotyczy wszystkich miesięcy bez względu na ilość zajęć, które w nich wypadają.
 • ABONAMENT miesięczny w roku szkolnym 23/24 od września do czerwca wynosi 350 zł.
 • Abonament obejmuje zajęcia raz w tygodniu oraz wszystkie materiały i narzędzia.
 • Nieobecności można odrabiać w uzgodnionych terminach i w opłaconych miesiącach.
 • HARMONOGRAM zajęć jest dostępny na naszej stronie od 1 września jako kalendarz sznurki.
 • Akceptujemy wyłącznie opłaty wnoszone przelewem.

  
  ZGŁOSZENIA na zajęcia w roku szkolnym 23/24 należy kierować na nasz adres e-mail: art@galeriasznurki.pl lub skorzystać z formularza: formularz zapisów
  W zgłoszeniu prosimy o podanie: imię i nazwisko ucznia, wiek, nr tel. do kontaktu oraz preferowany termin zajęć.

NAUKA I ZABAWA OD 1991 ROKU
Wróć do spisu treści