opłaty - plastyka dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przejdź do treści
galeria sznurki ma logo
zabawa i nauka od 1991 roku.

opłaty

informacje
Opłaty za zajęcia w Galerii Sznurki.
  
Opłaty za zajęcia plastyczne w Galerii Sznurki mają formę abonamentu miesięcznego.
Abonament dotyczy wszystkich miesięcy bez względu na ilość zajęć, które wypadają w danym miesiącu.
W roku szkolnym 23/24 abonament wynosi 350 zł.

Dotyczy to następujących zajęć:

- zajęcia plastyczne dla dzieci
- zajęcia plastyczne dla młodzieży
- zajęcia plastyczne dla dorosłych

Zajęcia te odbywają się w następujących terminach:

wtorek - piątek w godz. 16:30 - 18:30  i  19:00 - 21:00
sobota w godz. 10:00 - 12:00  i  12:30 - 14:30

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem sznurki.   
NAUKA I ZABAWA OD 1991 ROKU
Wróć do spisu treści